arrow
ریاست، مدیریت و معاونت :


  • مدیر عامل بیمارستان:جناب آقای دکتر محمدرضا حسین
  • مدیر داخلی بیمارستان:جناب آقای حسین کشتگر
  • مدیر امور مالی بیمارستان:سرکار خانم راحله غفوری
  • مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان(مترون):سرکار خانم زهرا شیبانی
  • بازرس بیمارستان:سرکار خانم شراره فهیمی


آمار سایت:
icon2تعداد افراد آنلاین: 4
icon تعداد بازدیدهای ده روز گذشته:1207
icon3تعداد بازدیدهای امروز: 83 icon تعداد بازدیدهای پانزده روز گذشته:1392
icon3 تعداد بازدیدهای دیروز: 300 iconتعداد بازدیدهای سی روز گذشته:1558

icon تعداد بازدیدهای کل: 47838

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا محفوظ می باشد.

پشتیبانی:روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا.