پوستر منشور حقوق بیمار

پوستر منشور حقوق بیمارdate: 11/13/2018 11:41:43 AM
           
.......
پمفلت احکام اسلامی بیماران

پمفلت احکام اسلامی بیمارانdate: 10/7/2018 11:05:38 AM
           
.......
آموزش مراحل آزمون آنلاین

آموزش مراحل آزمون آنلاینdate: 1/31/2018 9:57:03 AM
           
.......
جزوه حقوق گیرنده خدمت

جزوه حقوق گیرنده خدمتdate: 1/30/2018 8:06:31 AM
           
.......
جزوه ایمنی بیمار

جزوه ایمنی بیمارdate: 1/30/2018 8:05:19 AM
           
.......
کتابچه توجیهی بدوورود

کتابچه توجیهی بدوورودdate: 1/15/2018 9:30:12 AM
           
.......
پسماندهای خطرناک بیمارستان

پسماندهای خطرناک بیمارستانdate: 1/7/2018 10:53:31 AM
           
.......
کتابچه مواد شیمیایی

کتابچه مواد شیمیاییdate: 1/7/2018 10:52:47 AM
           
.......
گندزدایی تجهیزات

گندزدایی تجهیزاتdate: 1/7/2018 10:51:44 AM
           
.......
پاسخ به 333 سوال شیردهی

پاسخ به 333 سوال شیردهیdate: 1/7/2018 10:43:37 AM
           
.......
جزوه اورژانس ویرایش 5

جزوه اورژانس ویرایش 5date: 1/7/2018 10:40:58 AM
           
.......
تب کریمه نگو

تب کریمه نگوdate: 12/12/2017 11:33:37 PM
           
.......
هفت رایحه هفت فایده

هفت رایحه هفت فایدهdate: 12/12/2017 11:33:34 PM
           
.......
رژیم غذایی زنان

رژیم غذایی زنانdate: 12/12/2017 11:32:41 PM
           
.......
تغذیه مردان

تغذیه مردانdate: 12/12/2017 11:31:38 PM
           
.......
مراقبت های قبل از عمل جراحی

مراقبت های قبل از عمل جراحیdate: 12/12/2017 10:51:42 PM
           
.......
آموزش به بیمار در CT SCAN

آموزش به بیمار در CT SCANdate: 12/12/2017 10:27:27 PM
           
.......
بسته مادران پر خطر

بسته مادران پر خطرdate: 12/12/2017 10:18:22 PM
           
.......

Statistics
icon2تعداد افراد آنلاین: 3
icon تعداد بازدیدهای ده روز گذشته:75
icon3تعداد بازدیدهای امروز: 4 icon تعداد بازدیدهای پانزده روز گذشته:90
icon3 تعداد بازدیدهای دیروز: 18 iconتعداد بازدیدهای سی روز گذشته:40220

icon تعداد بازدیدهای کل: 41363

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا محفوظ می باشد.

پشتیبانی:روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا.